Hoofdpagina arrow Pakketverrichtingen
 
Pakketverrichtingen PDF Afdrukken

Pakketverrichtingen 2018/2019

 

VASTGESTELD IN DE LEDENVERGADERING VAN

29 mei 2018

 

Afleggen en kisten                             :           2 personeelsleden

 

Vervoer naar aula                               :           binnen  de regio, maximaal € 105,00

 

Opbaren                                             :           6 dagen

 

Gebruik aula                                       :           bij begrafenis, crematie en condoleance

 

Gebruik familiekamer                        :           bij begrafenis en crematie

 

Uitvaartleider                                     :           voor alle zaken die geregeld dienen te worden

 

4 dragers                                            :           bij begrafenis

 

Condoleanceregister

 

Beheer aula                                        :           1 personeelslid

 

Bediening bij begrafenis                    :           2 personeelsleden

 

Koffie/thee                                          :          100 kopjes à € 1,75 vergoed wanneer elders genuttigd

 

Administratie en beheerskosten         :           administratie-, telefoon- en portokosten vereniging

 

Totaal kostenpakket verrichtingen zoals hierboven vermeld wordt door de vereniging vergoed.

 

Bij crematie wordt een vergoeding verstrekt van € 136,00 uitgezonderd bij een technische crematie[1]

 

Indien een zustervereniging of uitvaartverzorgingsbedrijf de uitvaart elders verzorgt dan wordt door begrafenisvereniging Schoonoord, Odoornerveen e.o. maximaal de tegenwaarde van het pakket verrichtingen vergoed, mits het overlijden is doorgeven aan begrafenisvereniging Schoonoord, Odoornerveen e.o.     

Onderstaande diensten zijn niet opgenomen in het pakket en zijn voor rekening van de nabestaanden:

-                     Bediening bij condoleanceavond

-                     Alle activiteiten buiten de aula te Schoonoord (bijv. thuis opbaren en uitvaartdienst kerk of elders)

-                     Crematoriumkosten

-                      CD bij de rouwdienst € 15,00

-                      Geluidsinstallatie op de begraafplaats € 25,00

 

 

[1] Bij een technische crematie wordt verstaan dat alleen de overledene wordt overgebracht naar het crematorium.