Hoofdpagina arrow Nieuwsbrief
 
Nieuwsbrief 2019 PDF Afdrukken

NIEUWSBRIEF  MEI 2019

 


BEGRAFENISVERENIGING SCHOONOORD, ODOORNERVEEN EN OMSTREKEN

 

BELANGRIJK/BEWAREN

 

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over zaken betreffende Begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen en omstreken.

 

-        Op de ledenvergadering van 28 mei 2019 is de contributie vastgesteld per:

          01 januari 2019 op: echtpaar € 62,00, alleenstaande  € 31,00

          Bij betaling per nota wordt  € 2,50 in rekening gebracht

 

-        Op de ledenvergadering van 14 april 2009 is vastgesteld:

1.      Dat de contributie  jaarlijks met 2% wordt verhoogd, afgerond naar halve euro’s p.p.

2.      Dat conform artikel 4 van de statuten, leden met een betalingsachterstand van een jaar, een maand na de aanbieding (herinnering) worden afgevoerd uit het register en geen recht hebben op de diensten van de vereniging. Een afgevoerd lid kan alleen van de diensten gebruik maken, nadat de achterstallige contributie, verhoogd met een door het bestuur vastgestelde boete, is voldaan;

3.      Dat nieuwe leden alleen door middel van automatische incasso kunnen betalen.

 

-       U kunt zich bijverzekeren voor bijkomende kosten voor een begrafenis/crematie.

Deze bijkomende kosten kunnen afhankelijk van een crematie of begrafenis variëren.

 

YARDEN te Almere

Mobiele telefoonnummer: 06 45 70 23 45

Adviseur Yarden

 

-        Adreswijzigingen:

Bij verhuizing binnen 30 dagen hiervan kennis geven aan de ledenadministratie.

 

-        Opgave kinderen:

Kinderen zijn na aanmelding vanaf de geboorte tot het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken via de ouders lid van de vereniging. Vanaf het jaar dat zij 18 jaar worden zullen zij als zelfstandig lid worden ingeschreven en zijn zij contributie verschuldigd.

Neemt u bij twijfel over de inschrijving van uw kind(eren) contact op met de ledenadministratie.

 

-        Inschrijfgelden:

Bij aanmelding als lid van de vereniging bij hogere leeftijd dan 18 jaar is een inschrijfgeldenregeling van toepassing. Nadere informatie te verkrijgen bij mevr. T. Jansen-Groen, tel.nr. 0591-382352.

 


 

 

-        Meer informatie van de vereniging is te vinden op: www.begrafenisschoonoord.nl.

 

 

-        Weet u dat er op de begraafplaats te Schoonoord een strooiveldje is?

 

 

 

 

BESTUUR VAN DE BEGRAFENISVERENIGING

SCHOONOORD, ODOORNERVEEN E.O.

 

VOORZITTER                                  Dhr. H. Nijenhuis tel. 0591-382504

                                                           Zuidzijde 41a, 7874 TG  Odoornerveen

 

SECRETARIS                                   Mw. G. van Veen-Koops, tel. 0524 - 750381

                                                           Kolkakkers 29, 7751 DH Dalen

 

PENNINGMEESTER                       Dhr. A Gerbers, tel.nr. 06 - 53129854

                                                           Slenerweg 88, 7848 AK Schoonoord

 

LEDENADMINISTRATIE              Mw. T. Jansen-Groen, tel. 0591-382352

                                                           Scheerturfstraat 18, 7848 CM  Schoonoord

 

 

 

 

 

MELDADRES BIJ OVERLIJDEN

UITSLUITEND:

 

Uitvaartverzorging Nieuw-Amsterdam

 

0800 – 0 24 25 26