Geen widgets gevonden in de zijbalk

Welkom

Begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen e.o.

Op 28 februari 1928 werd in Schoonoord de begrafenisvereniging opgericht.
Het werkgebied van de vereniging omvat de dorpen Schoonoord, Odoornerveen, De
Kiel en Wezuperbrug.

De vereniging telt momenteel plusminus 1200 leden.

Het doel van de vereniging is het op waardige wijze verzorgen van de uitvaart van
leden, waarbij geen winstoogmerk wordt nagestreefd. Ook niet-leden kunnen gebruik
maken van de diensten van de vereniging.

De uitvaartvereniging is aangesloten bij de Drentse Bond.

De vereniging heeft een aula met opbaarruimte, een grote zaal en een familiekamer.
De medewerkers van de vereniging verzorgen de gehele uitvaart.
Op deze website vindt u meer informatie over lidmaatschap van de vereniging,
de dienstverlening en de mogelijkheden van de aula.