Geen widgets gevonden in de zijbalk

Lidmaatschap

De begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen e.o. verzorgt de begrafenissen en crematies van haar leden en gezinsleden op niet-commerciële basis. Ook niet-leden kunnen tegen vergoeding gebruik maken van de diensten van de vereniging

Waarom lid worden

Persoonlijke benadering door de uitvaartleider
Uw wensen worden zo veel mogelijk vervuld
Bezoek aan de rouwkamer (in overleg) zo veel als men wenst
Basis pakketvergoeding

 Contributie

De contributie bedraagt € 33,50 per lid per jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd mits ze zijn aangemeld als lid.

Toetreding als lid kan zonder extra kosten tot een leeftijd van 20 jaar. Boven de 20 jaar is een inlegbedrag per leeftijdsjaar vanaf 20 jaar verschuldigd gelijk aan de contributie.

Pakketverrichtingen

Vanuit de contributie wordt een pakketvergoeding gegeven. Zie pakketverrichtingen.

Adreswijziging

Een adreswijziging kunt u binnen 30 dagen doorgeven aan de ledenadministratie. Telefoon 06-53129854/0591-381491.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en moet voor 30 november schriftelijk bij de ledenadministratie. De heer Gerbers Slenerweg 88, 7848 AK Schoonoord

Aankoop graf, urnengraf of nis in de urnenmuur

Het is mogelijk om een graf, een urnengraf of een nis in de urnenmuur te kopen. De gemeente Coevorden, die eigenaar is, kan u alle gewenste inlichtingen verschaffen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Burgerzaken.

Strooiveldje

Het is mogelijk om de as te verstrooien op het strooiveldje op de begraafplaats. De gemeente Coevorden is hiervan de eigenaar. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling burgerzaken.