Geen widgets gevonden in de zijbalk

Pakketverrichtingen

Basis pakketverrichtingen 2021/2022, die vergoed worden aan leden van begrafenisvereniging Schoonoord- Odoornerveen e.o.

Laatste verzorging                                   : 2 personeelsleden
Vervoer naar de aula t.b.v. opbaring   : binnen de regio, maximaal € 115,- vergoed
Opbaren                                                     : maximaal 6 dagen
Gebruik aula                                             : bij begrafenis en crematie
Gebruik familiekamer                            : bij begrafenis en crematie
Uitvaartleider                                           : voor alle zaken die geregeld dienen te worden
4 dragers                                                   : bij begrafenis
Beheer aula                                               : 1 personeelslid
Bediening bij uitvaart                             : 2 personeelsleden
Koffie/thee                                                : maximaal 100 kopjes bij gebruik Aula

Indien een zustervereniging of uitvaartverzorgingsbedrijf de uitvaart elders verzorgt.

Het overlijden dient doorgeven te worden aan Uitvaartverzorging Nieuw-Amsterdam.
Telefoonnummer 0800-0242526.

Er wordt maximaal de tegenwaarde van de uitgevoerde verrichtingen van boven genoemd pakketverrichtingen vergoed, mits het overlijden binnen 24 uur is doorgegeven aan de begrafenisvereniging Schoonoord-Odoornerveen e.o. op bovenstaand telefoonnummer.

Onderstaande diensten zijn niet opgenomen in het basis pakket en zijn voor rekening van de nabestaanden.

– Gebruik aula, bediening en consumpties bij condoleance-avond.
– Meer kosten vervoer naar de aula.
– Alle activiteiten die plaats vinden buiten de aula te Schoonoord.
– Crematoriumkosten.
– CD opname van de rouwdienst.

-Condoleanceregister tegen vergoeding beschikbaar gesteld.